Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM FEDA ARAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM FEDA ARAL

T: (0282) 250 2310

M iaral@nku.edu.tr

W iaral.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞžİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞžİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1986
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ABD.
1993-
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1993-1996
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Mühendislik Jeolojisi
Uygulamalı Jeoloji
Kaya Mekaniği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ., A. A., ., A. İ., ., Engineering geological evaluation of İmranlı Dam Site Central Anatolia Turkey, Environmental&Engineering Geoscience, vol. 2, pp. 139-145, 1996.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARAL İ. F. ., Urban Graundwater Management and Sustainability, Bölüm: Graundwater potantial and hydrogeolgical caracteristics of Çorlu, Turkey., Yayın Yeri: Springer, Editör: Tellam, J. H., Rivett, M. O., Israfilov, R. G., 2006.
Bilimsel Kitap
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ARAL İ. F., Donma-Çözünmenin Bazaltik (Çorlu-Karatepe) ve Dolomitik (Kırklareli) Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerindeki Değişimlere Etkisinin İncelenmesi., 69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI (11.04.2016-15.04.2016).
Özet bildiri
2. ARAL İ. F., AKYILDIZ A., Karatepe Bazaltlarınından Üretilen Betonların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri. , 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU (05.03.2015-06.03.2015).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (19.03.2016-06.04.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. “Zemin İncelemelerinde Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Değerlerinin Karşılaştırılması” , BAP, Yönetici, 16.08.2016.
Üyelikler
Çorlu Kent Konseyi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-.
Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Üye, 1984-.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Üye, 1983-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
69.Türkiye Jeoloji Kurultayı , Yer:Ankara, 11.04.2016-15.04.2016.
7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU, Yer:İSTANBUL, Düzenleyenler:TMMOB MADEN MÜH. ODASI, , 05.03.2015-06.03.2015.