Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM FEDA ARAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM FEDA ARAL

T: (0282) 250 2310

M iaral@nku.edu.tr

W iaral.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞžİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞžİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1986
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:JEOLOJİ MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ABD.
1993-
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1993-1996
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Mühendislik Jeolojisi
Uygulamalı Jeoloji
Kaya Mekaniği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İbrahim Feda ARAL A. R. D., Intermadiate Product Profile as a Result Ozone Oxidation of Industrial Wastewater, IISTE International Knowledge Sharing Platform, vol. 11, pp. 18-26, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ARAL İ. F., GÜNEŞ E., Correlation of Standard and Cone Penetration Tests: Case Study from Tekirdag (Turkey), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 245, pp. 32028, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ., A. A., ., A. İ., ., Engineering geological evaluation of İmranlı Dam Site Central Anatolia Turkey, Environmental&Engineering Geoscience, vol. 2, pp. 139-145, 1996.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AVCI YENER S., ARAL İ. F., Altınova (Tekirdağ) yöresinde yapılan zemin sondajlarındaki SPT verilerinden yararlanılarak yapılan taşıma gücü analizi., CÜ. Yerbilimleri Dergisi, cilt 28, ss. 101-114, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ARAL İ. F., Karatepe Bazaltlarının (Çorlu-Tekirdağ) Yapı Malzemesi Olarak Kullanabilirliği., İÜ. Yerbilimleri Dergisi,, cilt 17, ss. 69-76, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ARAL İ. F., Şarköy (Tekirdağ)-Bolayır (Çanakkale) yöresi heyelanlarının jeomühendislik özellikleri., . SDÜ. Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, cilt 7, ss. 373-380, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ARSLAN A. T., ARAL İ. F., KARACAN E., İmranlı (Sivas) baraj yeri ve tünel güzergahının jeomühendislik incelemesi,, SDÜ.Müh.-Mim.Fak.Derg.Jeo.Müh.Sek, cilt 8, ss. 93-104, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ARAL İ. F., SÖYLEM B., Tavra deresi (Sivas) yöresinin hidrojeolojik özellikleri ve yeraltı baraj sisteminin uygulanabilirliği., C.Ü. Müh. Mim. Fak. Yerbilimleri Derg., cilt 10, ss. 73-79, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. KARACAN E., ARAL İ. F., Kılıçkaya Barajı (Sivas) göl alanındaki heyelanların mühendislik jeolojisi incelemesi ., Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, cilt 14, ss. 123-135, 1993.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ARAL İ. F., Akdeğirmen (Afyon) Baraj Yeri ve tünel güzergahında ki kayaçların jeoteknik özellikleri., Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, cilt 13, ss. 101-113, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. ARAL İ. F., ERTUNÇ A., Sivas-Deliktaş tünel güzergahının jeomühendislik incelemesi., Ç.Ü.Müh.Mim.Fak.Derg, cilt 6, ss. 71-78, 1991.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. ARAL İ. F., Antalya travertenlerinin fiziko-mekanik özellikleri ve yapı gereci olarak değerlendirme olanakları, C.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt 8, ss. 119-123, 1991.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARAL İ. F., Urban Graundwater Management and Sustainability Nato Science Series IV:Earth and Environmental Science-Vol. 74, Bölüm: Graundwater potential and hydrogeogicalcharacteristics of Çorlu, Turkey, Yayın Yeri: Springer.com, Editör: Tellam John H., Rivett Michael O., Israfilov Rauf G.,, 2006.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İbrahim Feda Aral F. F. U., Tıp Bilimlerinde Farklı Bakış, Yayın Yeri: İksad, Editör: Ali Şimşek, Müslüm Toptan, 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Mehmet Timur Cihan İ. F. A., Investigation of properties of mortars Containing waste stone powderinstead of sand under freezing-thawing effect, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019) (09.09.2019-13.09.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ARAL İ. F., CİHAN M. T., İnvestigation of properties of waste stone powder coated morters under freezing-thawing effect, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium-WMESS 2018 (03.09.2018-07.09.2018).
Özet bildiri
3. ARAL İ. F., DİNÇER A. R., Ground Characteristic and Ground Improvement in a Solid Waste Landfill, Internatıonal Ecology 2018 Symposium, (19.06.2018-23.06.2018).
Özet bildiri
4. ARAL İ. F., ÖZEK H. Z., Challenges of integrating work health and safety courses into engineering education in Turkish Universities, “ICEMST-2018 International Conferance on Education in Mathematics, ScienceTechnology”, (28.04.2018-01.05.2018).
Özet bildiri
5. ARAL İ. F., CİHAN M. T., Investigation of Mortars Containing Different Aggregate Waste Powder Under Freezing-Thawing Effect, 8 International Advanced Technologies Symposium (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
6. ARAL İ. F., GÜNEŞ E., Correlation of Standart and Cone Penetration Tests: Case Study from Tekirdag (Turkey), World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium-WMCAUS (12.06.2017-16.06.2017).
Özet bildiri
7. ARAL İ. F., “Groundwater potential and hydrogeological characteristics of Çorlu, Turkey”,, “Management and sustainable development of Urban groundwater systems” (06.08.2004-15.08.2004).
Özet bildiri
8. ARAL İ. F., Groundwater potential and hydrogeological characteristics of Çorlu, Turkey”,, “Management and sustainable development of Urban groundwater systems” Advanced Study Instıtute by Nato.Baku, (06.08.2004-15.08.2004).
Özet bildiri
9. ARAL İ. F., Physıco-mechanical properties of the Yıldızeli (Sivas) Travertines and their sıgnıfıcance in the construction sector., Second International Turkısh Geology Workshop. (06.09.1995-08.09.1995).
Özet bildiri
10. ARAL İ. F., Physıco-mechanical properties of the Yıldızeli (Sivas) Travertines and their sıgnıfıcance in the construction sector., Second International Turkısh Geology Workshop. (06.09.1995-08.09.1995).
Özet bildiri
11. KARACAN E., ARAL İ. F., Study of Engineering Geology of Reşadiye(Tokat) and Its Surrounding Landslides., Exploitation of Mineral Resource Deposits and Underground Construction in Complicated Hydrogeological Conditions 3. International Symposium, (23.05.1995-27.05.1995).
Tam metin bildiri
12. ARAL İ. F., ERTUNÇ A., Geoengineering investigation of the Deliktaş tunnel alignment in Sivas, INTERNATIONAL WORKSHOP, WORK IN PROGRES ON THE GEOLOGY OF TURKIYE (09.04.1992-11.04.1992).
Özet bildiri
13. ARAL İ. F., ERTUNÇ A., Geoengineering investigation of the Deliktaş Tunnel alignment in Sivas, Work in progres on the geology of Türkiye, (09.04.1992-10.04.1992).
Özet bildiri
14. TURAN M., ARAL N., ARAL İ. F., The products and environmental impacts in sand-gravel quaries, İnter. AMSE Conference “Signals Systems”, (03.09.1990-05.09.1990).
Özet bildiri
15. TURAN M., ARAL N., ARAL İ. F., The products and environmental impacts in sand gravel quaries, İnternational AMCE Conference (03.09.1989-05.09.1989).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ARAL İ. F., Donma-Çözünmenin Bazaltik (Çorlu-Karatepe) ve Dolomitik (Kırklareli) Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerindeki Değişimlere Etkisinin İncelenmesi., 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (11.04.2016-15.04.2016).
Özet bildiri
2. ARAL İ. F., AKYILDIZ A., Karatepe Bazaltlarınından Üretilen Betonların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri., 7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu (05.03.2015-06.03.2015).
Tam metin bildiri
3. ARAL İ. F., AKYILDIZ A., Karatepe Bazaltlarınından Üretilen Betonların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri. , 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU (05.03.2015-06.03.2015).
Tam metin bildiri
4. ARAL İ. F., İkiztepeler Graniti’nin(Kırklareli) Schmidt Kullanılarak Tek Eksenli Basma Dayanımı Tahminin üzerine bir değerlendirme, C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, 30. Yıl Sempozyumu, (11.10.2012-13.10.2012).
Özet bildiri
5. ARAL İ. F., AVCI YENER S., Hürriyet Mahallesi (Tekirdağ) yöresi heyelanlarının mühendislik özellikleri, 4. Geoteknik Sempozyumu (01.12.2011-02.12.2011).
Tam metin bildiri
6. ARAL İ. F., ÖZEK H. Z., Çorlu’nun Tarihi Çeşmeleri, Çorlu Değerleri Sempozyumu, (11.10.2010-).
Tam metin bildiri
7. ARAL İ. F., ÇENGEL Ş., İkiztepeler Graniti’nin(Kırklareli-Demirköy Batoliti) Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirlikleri., 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, (01.12.2006-02.12.2006).
Tam metin bildiri
8. ARAL İ. F., ÇENGEL Ş., Tekedere grubu kayaçların (Safaalanı-Saray-Tekirdağ) yapıtaşı-agrega olarak değerlendirme olanakları., 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, (03.12.2003-04.12.2003).
Tam metin bildiri
9. ARAL İ. F., Şarköy (Tekirdağ)-Bolayır (Çanakkale) yöresi heyelanlarının jeomühendislik özellikleri., SDÜ. Müh.-Mim. Fak. 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu (14.05.2003-16.05.2003).
Özet bildiri
10. ARAL İ. F., Karatepe Bazaltlarının (Çorlu-Tekirdağ), Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi., 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (11.03.2002-15.03.2002).
Özet bildiri
11. ARSLAN A. T., ARAL İ. F., KARACAN E., İmranlı (Sivas) baraj yeri ve tünel güzergahının jeomühendislik incelemesi,, Isparta S.D. Üniv. VIII Mühendislik haftası (05.05.1994-07.05.1994).
Özet bildiri
12. ARAL İ. F., KARACAN E., CERİT O., Suşehri (Sivas) -Şebinkarahisar (Giresun) yöresi heyelanlarının incelenmesi., Türkiye 1. Ulusal Heyelan Sempozyumu (27.11.1991-29.11.1991).
Tam metin bildiri
13. ARAL İ. F., KARACAN E., CERİT O., Suşehri (Sivas) -Şebinkarahisar (Giresun) yöresi heyelanlarının incelenmesi., Türkiye 1. Ulusal Heyelan Sempozyumu (27.11.1991-29.11.1991).
Özet bildiri
14. CERİT O., KARACAN E., ARAL İ. F., Trabzon çevresinde sel felaketi ile jeolojik, morfolojik ve yağış özellikleri arasındaki ilişkiler., Trabzon ve yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, (22.11.1990-24.11.1990).
Özet bildiri
15. CERİT O., KARACAN E., ARAL İ. F., Trabzon çevresinde sel felaketi ile jeolojik, morfolojik ve yağış özellikleri arasındaki ilişkiler., Trabzon ve yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu (22.11.1990-24.11.1990).
Tam metin bildiri
16. ARAL İ. F., SÖYLEM B., , Sıcak Çermik (Sivas) sıcak su kaynaklarının jeolojik ve hidrojeolojik incelemesi., Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu (16.10.1989-18.10.1989).
Özet bildiri
17. ARAL İ. F., SÖYLEM B., Sıcak Çermik (Sivas) sıcak su kaynaklarının jeolojik ve hidrojeolojik incelemesi., Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu (16.10.1989-18.10.1989).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (19.03.2016-06.04.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. “Zemin İncelemelerinde Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Değerlerinin Karşılaştırılması” , BAP, Yönetici, 16.08.2016.
Üyelikler
Çorlu Kent Konseyi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-.
Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Üye, 1984-.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Üye, 1983-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
69.Türkiye Jeoloji Kurultayı , Yer:Ankara, 11.04.2016-15.04.2016.
7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU, Yer:İSTANBUL, Düzenleyenler:TMMOB MADEN MÜH. ODASI, , 05.03.2015-06.03.2015.